لیست تعرفه تبلیغات سایت


تبلیغات در کادر سمت راست

 12 ماهه600/000 تومان30% تخفیف420/000 تومان
 9 ماهه450/000 تومان20% تخفیف360/000 تومان
 6 ماهه300/000 تومان  10% تخفیف270/000 تومان
 3 ماهه  150/000 تومان------------150/000 تومان


تبلیغات در کادر سمت چپ

12 ماهه800/000 تومان  15% تخفیف680/000 تومان
6 ماهه400/000 تومان----------------400/000 تومان


سایت مرتبط

ردیف
خدماتتعرفه
1
هزینه پشتیبانی سالیانه300/000 تومان
2
طراحی شخصی
400/000 تومان
3طراحی عمومی
100/000 تومان
7
عکس (محصول) جدید
1/500 تومان


• پشتیبانی سالیانه شامل پشتیبانی فنی و امنیتی سایت ،دامنه، تهیه فضای اینترنتی (هاست) ، انجام تنظیمات مربوط به دامین و سایر موارد مشابه می باشد.

• مسولیت هرگونه مطلب قرار داده شده در سایت بر عهده سفارش دهنده می باشد و شرکت هیچگونه تعهد و مسئولیتی نسبت آن نخواهد داشت.

- تعداد 25 عکس (محصول) به صورت رایگان می باشد•

• تلفن واحد جذب سفارش  : 55691969-70