عدم استفاده از تابلوی جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود
  شنبه 11/02/1395 ساعت 09:21
همکار گرامی - تولیدکنندگان و فروشندگان محترم 
حسب نظر سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران و اتاق اصناف تهران اصلح است به لحاظ احترام به حقوق مردمی از نصب تابلوی (( جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود )) خودداری فرمایید . 
شایان ذکر است به استناد نظر مراجع فوق الذکر الصاق این عبارت به عنوان منکر قطعی و ناهنجاری اجتماعی تلقی شده و شایسته کسبه شریف نمی باشد . 
اتحادیه صنف فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی تهران 
ادامه مطالب ....